Ondersteuning bij u dagelijkse activiteiten. U hebt begeleiding nodig in de vorm van ondersteuning, oefenen of toezicht bij u dagelijkse bezigheden.

Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • het onderhouden van sociale contacten;
  • het plannen van u dagelijkse activiteiten;
  • het voortbewegen in en buiten uw huis;
  • probleemgedrag;
  • problemen in denken, concentreren en waarnemen;
  • problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon.
  • etcetera.

Ook deze hulp wordt in een totaalpakket kleinschalig geleverd.